Leasing operacyjny vs leasing finansowy: Która opcja jest lepsza dla Twojej firmy?

Leasing jest popularnym narzędziem finansowym, które pozwala firmom na korzystanie z aktywów bez konieczności ich zakupu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą oszczędzać kapitał, który zamiast w inwestycje w aktywa trwałe, może być przeznaczony na rozwój działalności, badania i rozwój czy inne strategiczne cele. Istnieją dwa główne typy leasingu: operacyjny i finansowy, które różnią się pod wieloma względami, od warunków umowy po skutki podatkowe i bilansowe.

Wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym może mieć znaczący wpływ na zarządzanie finansami firmy, jej bilans, a także na strategię podatkową. Oba te typy leasingu oferują różne korzyści i ograniczenia, dlatego decyzja o wyborze jednej z tych opcji powinna być podjęta po dokładnej analizie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. W tym artykule przyjrzymy się bliżej obu formom umowy na leasing urządzeń, aby pomóc Ci zrozumieć, która z nich może być bardziej korzystna dla Twojej firmy, uwzględniając jej unikalne wymagania i cele długoterminowe.

Podstawy Leasingu

Definicja Leasingu Operacyjnego i Finansowego

Leasing to umowa, w ramach której jedna strona (leasingodawca) udostępnia drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra (np. pojazdu, sprzętu, nieruchomości) przez ustalony czas w zamian za regularne płatności. W leasingu operacyjnym i finansowym chodzi o te same podstawowe zasady, ale są one zastosowane w różny sposób.

 1. Leasing Operacyjny: Jest to forma leasingu, w której aktywo jest wynajmowane przez krótki okres czasu, zazwyczaj krótszy niż jego ekonomiczna żywotność. Leasingodawca pozostaje właścicielem aktywa i jest odpowiedzialny za jego utrzymanie. Po zakończeniu umowy leasingowej, aktywo zwykle wraca do leasingodawcy. Leasing operacyjny jest często wykorzystywany przez firmy, które chcą regularnie aktualizować lub wymieniać sprzęt bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów jego zakupu.
 2. Leasing Finansowy: W tym przypadku, leasingobiorca zasadniczo „kupuje” aktywo na kredyt. Leasing finansowy obejmuje dłuższe okresy, często zbliżone do całkowitej ekonomicznej żywotności aktywa. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za utrzymanie i ubezpieczenie aktywa, a po zakończeniu umowy leasingowej ma opcję wykupu aktywa za umówioną wcześniej kwotę. Leasing finansowy jest bardziej podobny do zakupu na raty, z tym że leasingobiorca korzysta z aktywa, zanim jeszcze stanie się jego pełnoprawnym właścicielem.

Kluczowe Różnice między Leasingiem Operacyjnym a Finansowym

 • Własność Aktywa: W leasingu operacyjnym, leasingodawca zachowuje własność aktywa. W leasingu finansowym, leasingobiorca zwykle staje się właścicielem aktywa na końcu okresu leasingu.
 • Okres Leasingu: Leasing operacyjny jest zazwyczaj krótkoterminowy, a finansowy długoterminowy.
 • Odpowiedzialność za Utrzymanie: W leasingu operacyjnym, to leasingodawca jest zazwyczaj odpowiedzialny za utrzymanie aktywa, podczas gdy w leasingu finansowym leasingobiorca ponosi te koszty.
 • Aspekty Podatkowe i Bilansowe: Leasing operacyjny i finansowy różnią się sposobem ujmowania w bilansie firmy oraz wpływają na zobowiązania podatkowe w różny sposób.

Te fundamentalne różnice wpływają na to, jak leasing jest traktowany pod względem księgowym, podatkowym i finansowym, co jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji, która forma leasingu jest lepsza dla konkretnej firmy.

Leasing Operacyjny

Szczegółowy Opis Leasingu Operacyjnego

Leasing operacyjny jest formą wynajmu długoterminowego, w której leasingobiorca płaci za prawo do korzystania z aktywa, ale nie nabywa go. Charakterystyczne cechy leasingu operacyjnego obejmują:

 • Krótki Okres Leasingu: Zazwyczaj trwa on krócej niż żywotność ekonomiczna aktywa, co pozwala firmom na częste aktualizacje lub wymiany.
 • Brak Własności Aktywa: Leasingodawca pozostaje właścicielem aktywa przez cały okres leasingu.
 • Niskie Raty Leasingowe: Ponieważ aktywo wraca do leasingodawcy, raty są zwykle niższe w porównaniu do leasingu finansowego.
 • Odpowiedzialność za Utrzymanie: Leasingodawca zwykle odpowiada za utrzymanie i serwis aktywa.

Zalety i Wady Leasingu Operacyjnego dla Firm

Zalety:

 • Elastyczność: Firmy mogą łatwo aktualizować lub wymieniać aktywa bez zobowiązań długoterminowych.
 • Niższe Koszty Początkowe: Brak potrzeby dużych inwestycji kapitałowych na zakup aktywa.
 • Lepsze Zarządzanie Gotówką: Regularne, przewidywalne płatności ułatwiają budżetowanie i zarządzanie przepływami pieniężnymi.
 • Korzyści Podatkowe: Raty leasingowe mogą być często odliczane od podatku jako koszty operacyjne.

Wady:

 • Brak Kapitału: Leasingobiorca nie buduje kapitału w aktywie.
 • Może Być Droższy w Dłuższej Perspektywie: Ogólny koszt korzystania z aktywa przez długi czas może przewyższyć koszt zakupu.
 • Ograniczenia w Użytkowaniu: Możliwe ograniczenia co do sposobu użytkowania aktywa.

Przykłady Sytuacji, w Których Leasing Operacyjny Jest Korzystny

 • Firmy Potrzebujące Najnowszych Technologii: Na przykład w branży IT, gdzie sprzęt szybko się dezaktualizuje.
 • Przedsiębiorstwa o Wysokim Wolumenie i Niskich Marżach: Takie, które potrzebują zmniejszyć wydatki kapitałowe i zwiększyć płynność finansową.
 • Sezonowe Biznesy: Gdzie elastyczność w zarządzaniu aktywami jest kluczowa, np. w branży turystycznej lub rolniczej.

W tych przypadkach leasing operacyjny oferuje firmom elastyczność, mniejsze obciążenie finansowe oraz możliwość korzystania z najnowszych technologii bez dużych inwestycji kapitałowych.

Leasing Finansowy

Szczegółowy Opis Leasingu Finansowego

Leasing finansowy, często traktowany jak zakup na raty, jest formą leasingu, w której leasingobiorca z czasem nabywa własność aktywa. Charakterystyczne cechy leasingu finansowego to:

 • Długi Okres Leasingu: Zazwyczaj zbliżony do całkowitej żywotności ekonomicznej aktywa.
 • Nabycie Własności: Po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca ma możliwość wykupu aktywa za ustaloną wcześniej kwotę.
 • Wyższe Raty Leasingowe: Ze względu na potencjalne nabycie aktywa, raty są zwykle wyższe niż w przypadku leasingu operacyjnego.
 • Odpowiedzialność za Utrzymanie: Leasingobiorca jest odpowiedzialny za utrzymanie i serwisowanie aktywa.

Zalety i Wady Leasingu Finansowego dla Firm

Zalety:

 • Budowanie Kapitału: Leasingobiorca stopniowo nabiera własność aktywa.
 • Opcja Wykupu: Możliwość wykupu aktywa na koniec umowy leasingowej.
 • Korzyści Podatkowe: Możliwość amortyzacji aktywa i odliczania odsetek od rat leasingowych.
 • Stabilność: Przewidywalne raty i długoterminowy dostęp do aktywa.

Wady:

 • Większe Zobowiązanie Finansowe: Wyższe raty mogą obciążać budżet firmy.
 • Ryzyko Przestarzałości: Firmy mogą utknąć z aktywem, które staje się przestarzałe.
 • Odpowiedzialność za Utrzymanie: Dodatkowe koszty związane z utrzymaniem aktywa.

Przykłady Sytuacji, w Których Leasing Finansowy Jest Korzystny

 • Firmy Potrzebujące Długoterminowego Użytkowania Aktywa: Takie jak przedsiębiorstwa transportowe wymagające pojazdów na dłuższy okres.
 • Firmy Zainteresowane Budowaniem Kapitału: Dla których ważne jest stopniowe nabycie własności aktywa.
 • Przedsiębiorstwa o Stabilnych Przepływach Finansowych: Które mogą udźwignąć regularne wyższe płatności.

Leasing finansowy jest idealny dla firm, które chcą w dłuższej perspektywie stać się właścicielami aktywów i mogą zarządzać wyższymi ratami leasingowymi. Jest to szczególnie korzystne, gdy aktywa mają długą żywotność i nie ulegają szybkiej dezaktualizacji.

Porównanie Leasingu Operacyjnego i Finansowego

Aby lepiej zrozumieć różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym, przyjrzyjmy się bezpośredniemu porównaniu ich kluczowych aspektów:

Aspekt Leasing Operacyjny Leasing Finansowy
Długość Umowy Krótkoterminowy, zazwyczaj krótszy niż żywotność aktywa. Długoterminowy, często równy żywotności aktywa.
Własność Aktywa Pozostaje przy leasingodawcy. Przechodzi na leasingobiorcę na końcu umowy.
Raty Leasingowe Zazwyczaj niższe, ponieważ nie prowadzą do własności aktywa. Wyższe, odzwierciedlają stopniowe nabycie aktywa.
Utrzymanie Aktywa Zwykle odpowiada za nie leasingodawca. Leasingobiorca jest odpowiedzialny.
Bilansowanie Nie jest zazwyczaj ujmowany jako aktywo ani zobowiązanie. Ujmowany jako aktywo i zobowiązanie.
Korzyści Podatkowe Raty mogą być odliczane jako koszty operacyjne. Możliwość amortyzacji aktywa i odliczenia odsetek.

Analiza Wpływu na Bilans Firmy, Podatki, Płynność Finansową

 • Bilans Firmy: W leasingu finansowym aktywo i zobowiązanie są ujmowane w bilansie, co wpływa na wskaźniki zadłużenia i majątku firmy. W leasingu operacyjnym, aktywo nie pojawia się w bilansie, co może być korzystne dla wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.
 • Podatki: Leasing operacyjny pozwala na odliczenie całkowitych kosztów leasingu jako wydatków operacyjnych, co może obniżyć podstawę opodatkowania. W leasingu finansowym można odliczać odsetki od rat oraz amortyzować aktywo, co również przynosi korzyści podatkowe, ale w inny sposób.
 • Płynność Finansowa: Leasing operacyjny, z niższymi ratami i brakiem potrzeby dużych inwestycji, może być korzystniejszy dla płynności finansowej firmy. Leasing finansowy, mimo wyższych rat, może być korzystny dla firm, które chcą inwestować w aktywa, budując jednocześnie ich wartość majątkową.

Wybór między tymi dwiema formami leasingu zależy od indywidualnych potrzeb i strategii firmy, w tym jej struktury bilansu, strategii podatkowej, oraz potrzeb w zakresie płynności finansowej i inwestycji w aktywa.

Kiedy Wybrać Który Leasing?

Decyzja o wyborze leasingu operacyjnego czy finansowego powinna być dokładnie dopasowana do specyfiki i potrzeb firmy. Oto kilka porad dotyczących wyboru odpowiedniej formy leasingu dla różnych typów przedsiębiorstw:

Małe Przedsiębiorstwa

 • Leasing Operacyjny: Idealny dla małych firm, które potrzebują elastyczności i unikania dużych wydatków kapitałowych. Szczególnie korzystny, gdy technologia lub sprzęt wymagają częstych aktualizacji.
 • Leasing Finansowy: Może być odpowiedni, jeśli firma planuje długoterminowe korzystanie z aktywa i chce stopniowo budować jego wartość w bilansie.

Średnie Przedsiębiorstwa

 • Leasing Operacyjny: Dobry wybór dla firm rozwijających się, które potrzebują zachować płynność finansową i elastyczność w zarządzaniu aktywami.
 • Leasing Finansowy: Może być korzystny dla firm, które mają stabilne przepływy finansowe i potrzebują aktywów na dłuższy okres.

Duże Przedsiębiorstwa

 • Leasing Operacyjny: Może być wykorzystywany do zarządzania kosztami i utrzymania nowoczesnego parku maszynowego bez znaczącego wpływu na bilans.
 • Leasing Finansowy: Idealny dla dużych firm, które chcą inwestować w aktywa i mają zdolność do zarządzania większymi zobowiązaniami finansowymi.

Wskazówki, Jak Oceniać Potrzeby Firmy w Kontekście Leasingu

 • Analiza Długoterminowych Planów Biznesowych: Zastanów się, jak długo potrzebujesz aktywa i czy technologia szybko się dezaktualizuje.
 • Ocena Płynności Finansowej: Upewnij się, że wybrane rozwiązanie leasingowe nie przeciąży Twojego budżetu i nie zaburzy przepływów pieniężnych.
 • Rozważenie Wpływu na Bilans i Podatki: Konsultacja z księgowym może pomóc zrozumieć, jak leasing wpłynie na bilans firmy i zobowiązania podatkowe.
 • Przemyślenie Strategii Utrzymania Aktywa: Rozważ, czy Twoja firma jest w stanie i chce zarządzać utrzymaniem i serwisowaniem aktywa.

Wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym powinien być zawsze podyktowany unikalnymi potrzebami i celami firmy, a także jej zdolnością do zarządzania zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z wybranej formy leasingu.

Podjęcie decyzji między leasingiem operacyjnym a finansowym jest kluczowym wyborem dla każdej firmy, który może mieć dalekosiężne skutki zarówno finansowe, jak i operacyjne. Oto podsumowanie najważniejszych punktów, które zostały poruszone w artykule:

 1. Leasing Operacyjny vs Finansowy: Leasing operacyjny oferuje krótkoterminowe korzystanie z aktywa bez nabywania własności, podczas gdy leasing finansowy jest podobny do zakupu na raty z opcją wykupu na końcu umowy.
 2. Różnice: Kluczowe różnice między tymi dwoma formami leasingu obejmują długość umowy, własność aktywa, odpowiedzialność za utrzymanie, a także wpływ na bilans i podatki firmy.
 3. Wybór Odpowiedniej Formy Leasingu: Wybór zależy od wielu czynników, w tym od długoterminowych planów biznesowych, płynności finansowej, strategii utrzymania aktywa, oraz wpływu na bilans i podatki.
 4. Zalecenia:
  • Analiza Potrzeb: Przed podjęciem decyzji, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować potrzeby biznesowe i finansowe firmy.
  • Konsultacja z Ekspertami: Rozważenie konsultacji z księgowym lub doradcą finansowym, aby zrozumieć wszystkie implikacje wyboru konkretnej formy leasingu.
  • Rozważenie Wpływu na Przyszłość Firmy: Pamiętaj o potencjalnym wpływie decyzji leasingowej na przyszłość firmy, zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym.

Dokonując wyboru między leasingiem operacyjnym a finansowym, przedsiębiorcy powinni skrupulatnie rozważyć wszystkie aspekty i wybrać opcję, która najlepiej odpowiada ich bieżącym i przyszłym potrzebom biznesowym.

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie są podstawowe różnice podatkowe między leasingiem operacyjnym a finansowym?

W leasingu operacyjnym, raty leasingowe są zazwyczaj w całości odliczane jako wydatki operacyjne, co obniża dochód podlegający opodatkowaniu. Natomiast w leasingu finansowym, leasingobiorca może amortyzować koszt aktywa i odliczać odsetki od rat leasingowych od dochodu. Oznacza to, że w leasingu finansowym firma może odliczyć zarówno odsetki, jak i koszty amortyzacji, co może mieć inne skutki podatkowe.

Czy małe firmy mogą skorzystać na leasingu operacyjnym?
Tak, małe firmy często korzystają na leasingu operacyjnym. Pozwala im to na korzystanie z najnowszego sprzętu lub technologii bez konieczności dużych inwestycji kapitałowych. Ponadto, przewidywalne, niższe raty leasingowe ułatwiają małym firmom zarządzanie przepływami pieniężnymi i budżetowanie.

Jakie są długoterminowe skutki wyboru leasingu finansowego dla bilansu firmy?

W leasingu finansowym, aktywo jest ujmowane w bilansie jako aktywo trwałe, a zobowiązanie z tytułu przyszłych rat leasingowych jako zobowiązanie. To może zwiększyć całkowite aktywa firmy, ale również zwiększa jej zobowiązania. W długim okresie, firma stopniowo buduje kapitał w aktywie, co może być postrzegane pozytywnie przez inwestorów i instytucje kredytowe.

Czy istnieją branże, dla których jeden typ leasingu jest zdecydowanie lepszy?

Tak, niektóre branże mogą preferować jeden typ leasingu w zależności od charakteru ich działalności. Na przykład, branża technologiczna często korzysta z leasingu operacyjnego ze względu na szybką dezaktualizację sprzętu. Z kolei firmy transportowe lub budowlane mogą preferować leasing finansowy, ponieważ zazwyczaj wymagają one długoterminowego korzystania z dużych aktywów, takich jak pojazdy czy maszyny budowlane.

Leasing – elastyczne rozwiązanie finansowania

Leasing jest popularną formą finansowania, która umożliwia przedsiębiorcom i konsumentom użytkowanie różnego rodzaju aktywów wyłączając z nich fakt konieczności ich zakupu. Może dotyczyć zarówno samochodów, maszyn, urządzeń jak i nieruchomości. Ten elastyczny model finansowania posiada zarówno zalety, jak i wady, a także różne formy, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. W tym artykule przyjrzymy się bliżej leasingowi, w tym podpisywaniu umowy na samochody leasing, omawiając jego zalety, wady oraz różne formy finansowania.

Zalety finansowania przez leasing

Zalety leasingu są liczne i przekonujące. Jedną z głównych korzyści jest elastyczność finansowa. Zamiast ponosić duży wydatek na zakup aktywów, leasing pozwala na korzystanie z nich w zamian za regularne miesięczne opłaty. Daje to przedsiębiorcom większą płynność finansową, ponieważ nie muszą angażować dużej ilości kapitału w jednorazowe inwestycje. Ponadto, leasing pozwala na szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb, umożliwiając łatwą wymianę, uaktualnienie lub dodanie nowych aktywów do umowy leasingowej.

Kolejną zaletą leasingu jest możliwość optymalizacji podatkowej. W wielu jurysdykcjach, opłaty leasingowe mogą być zaliczane do kosztów operacyjnych, co oznacza, że można je odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem. To umożliwia przedsiębiorstwom zmniejszenie swojego obciążenia podatkowego i zwiększenie zysków netto. Ponadto, leasing może pomóc uniknąć problemów związanych z utrzymaniem i odsprzedażą używanych aktywów, ponieważ po zakończeniu umowy leasingowej, leasingodawca bierze na siebie odpowiedzialność za dalsze działania związane z aktywem.

Jakie są wady leasingu?

Jednak leasing ma również swoje wady, które warto wziąć pod uwagę. Jednym z głównych ograniczeń jest wyższy koszt w porównaniu do tradycyjnego zakupu. Ponieważ leasingodawca ponosi ryzyko inwestycji i musi pokryć swoje koszty oraz oczekiwany zysk, opłaty leasingowe mogą być wyższe niż koszt zakupu na dłuższą metę. Ponadto, podczas trwania umowy leasingowej, leasingobiorca nie posiada pełnej własności nad aktywem, co może ograniczać jego elastyczność w operowaniu nim.

Formy finansowania w leasingu różnią się w zależności od potrzeb i preferencji. Najpopularniejszymi formami są: leasing operacyjny i leasing finansowy. W leasingu operacyjnym leasingodawca pozostaje właścicielem aktywu, a leasingobiorca płaci opłaty za korzystanie z niego przez określony okres. Ten rodzaj leasingu jest szczególnie przydatny, jeśli przedsiębiorca lub konsument chce korzystać z najnowszych technologii lub często wymieniać aktywa. Leasing finansowy, z kolei, jest bardziej zbliżony do tradycyjnego kredytu, gdzie leasingobiorca ma możliwość wykupu aktywu po zakończeniu umowy leasingowej.

Rozważna decyzja finansowa

Wnioskiem jest to, że leasing stanowi elastyczne rozwiązanie finansowania, które ma zarówno zalety, jak i wady. Dzięki możliwości korzystania z aktywów bez konieczności ich zakupu, przedsiębiorcy i klienci mogą zwiększyć swoją płynność finansową i uniknąć większych wydatków. Optymalizacja podatkowa i łatwość aktualizacji aktywów są kolejnymi korzyściami, jednak należy pamiętać o wyższych kosztach i braku pełnej własności. Ważne jest również odpowiednie dostosowanie formy leasingu do indywidualnych potrzeb i celów, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Sposby finansowania przedsiębiorstwa

Wiele osób planuje zakup nowego samochodu. Zarówno jako osoby indywidualne jak i jako przedsiębiorcy. Oprócz wyboru samochodu, bardzo ważnym elementem jest sposób finansowania. Samochód możemy kupić za gotówkę lub skorzystać z oferty banku jaką jest kredyt samochodowy lub oferty jakie przygotowały firmy leasingowe. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Warto także zastanowić się nad wzięciem w leasing samochody ciężarowe poleasingowe.

Zakup nowego samochodu

Współczesna gospodarka wolnorynkowa cechuje się niezwykle dużą dynamiką i bezwzględną konkurencją Oczekujemy wysokiego poziomu usług i jednocześnie niskiej ceny. Dlatego też osoba, która prowadzi własną firmę musi szukać rozmaitych sposobów, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe, które pozwolą jej umocnić swoją pozycję na tle konkurencji.

Jedną z form finansowania firmy jest leasing. Najprościej mówiąc pożyczka pod zastaw. Jednak nie pożyczamy pieniędzy, lecz konkretny przedmiot, najczęściej samochód, komputer, kasę fiskalną i inne urządzenia i przedmioty, dzięki którym możliwe jest sprawne prowadzenie firmy. W zamian za to, w określonym terminie spłacamy ratę leasingową.

Kwota, którą należy spłacić jest równoważna z wartością wypożyczanego przedmiotu. Należy jednak do niej doliczyć odsetki, które ustala osoba lub firma udzielająca pożyczki. Zatem leasing jest jednym z najbardziej skutecznych, a jednocześnie najbardziej bezpiecznych sposobów na pozyskanie dodatkowych finansów na prowadzenie firmy.

Leasing czy kredyt?

Nie zawsze najlepszym rozwiązaniem przy szukaniu dodatkowego finansowania samochodu jest kredyt. W wielu przypadkach warto jest rozważyć leasing samochodu. Oczywiście w takim przypadku nie stajemy się właścicielami samochodu, ale leasing również w przypadku indywidualnych klientów a nie tylko firm może być korzystniejszym rozwiązaniem.

Obecnie jest dostępna coraz większa oferta leasingu, gdyż rośnie popularność tego sposobu finansowania różnych zakupów. Leasing jest znacznie łatwiej uzyskać w stosunku do kredytu, co wynika ze znacznie mniejszych formalności związanych z uzyskaniem leasingu w stosunku do procedur bankowych.

Zyskać można również na tym, że zdolność kredytowa jest łatwiejsza do uzyskania w przypadku leasingu niż kredytu. Leasing może być więc rozwiązaniem dla osób nie mogących uzyskać kredytu.Leasing pozwala również podpisać taką umowę, która pozwala na zapewnienie wykonania napraw samochodów czy samochodu zastępczego w przypadku uszkodzenia leasingowanego pojazdu ze strony firmy, która jest leasingodawcą.

Jak widać możliwości finansowania jest wiele i powinniśmy dobrze przeanalizować co będzie dla nas najkorzystniejsze.

Pierwszy leasing na samochód

Przed leasingiem

Na starcie musi ukazać się idea, przymus dodania środka trwałego do swojej działalności. W tym artykule zajmiemy się autami bo jak miażdżąca ilość stu tysięcy złotych. Z tego powodu też szuka się pozostałych modeli finansowania. Jednym z nich może być leasing samochodu. W tej chwili jest to najchętniej wybierana metoda pozyskiwania środków trwałych do przedsiębiorstwa. Innym rozwiązaniem jest kredyt, natomiast jest to wyjście o wiele bardziej trudne do otrzymania i wiążące się z znacznie większą ilością papirologii. Leasing jest tak prosty do otrzymania, bo w dobie olbrzymiej popularności przedsiębiorstwa leasingowe chcą stwarzać minimalne możliwe wymagania, dzięki temu nawet przedsiębiorcy, którzy mają swoje działalności bardzo niewielki czas mogą liczyć na korzystne uwzględnienie wniosku leasingowego – oczywiście nie w tak atrakcyjnych warunkach, jak będzie to miało miejsce w przypadku właścicieli firm z wieloletnim stażem rynkowym, mimo tego wciąż to doskonałe rozwiązanie biorąc pod uwagę fakt, że taki właściciel firmy nie będzie miał możliwości na otrzymanie kredytowania.

Dokładna analiza

Tak naprawdę to najbardziej korzystnym wyborem jest porównanie obydwu form leasingu do własnego przedsiębiorstwa i uznanie, jaka możliwość jest bardziej korzystna. Niekiedy może być to leasing finansowy, albo operacyjny. Niefortunnie, mała ilość przedsiębiorców tak robi. Powinno się zauważyć, że leasing operacyjny będzie znacznie bardziej popularny oraz podpisuje się na niego około siedemdziesiąt procent wszelkich porozumień finansowych. Miejmy na uwadze również, że porozumienie leasingowe będzie długoterminowa dlatego bardzo ważna jest analiza rynku i przeanalizowanie, czy przez najbliższe parę lat będziemy w stanie każdego miesiąca spłacać to zobowiązanie. Przed podpisaniem umowy konieczne będzie zaznajomienie się nie tylko z porozumieniem leasingowym natomiast również z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, w jakiej umieszczone są wszystkie ważne informacje.

Finansowa rewolucja leasingowa

O leasingu ważne informacje

Jest to porozumienie ustalane na papierze na zasadach której firma leasingowa zgadza się na kupno klientowi mającemu przedsiębiorstwo i przekazanie w użytkowanie zakupionego przedmiotu. Naturalnie, nie robi tego z dobrego serca. Na warunkach umowy właściciel firmy, nazywany też leasingobiorcą jest zmuszony do respektowania każdych warunków umowy leasingu oraz OWUL-u, a zatem Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. Naturalnie, w zastępstwie za możliwość używania w działalności z finansowanego środka trwałego, klient spłaca okresowe wpłaty na leasing. Zakładając, że zdecyduje się na najbardziej słynne rozwiązanie leasingu, a więc leasing operacyjny, to także część kapitałową raty, a także odsetkową ma możliwość umieścić w koszta prowadzenia działalności gospodarczej. Tak również sytuacja ma się z opłatą wstępną, jaką wpłaca się po autoryzacji umowy może ona być równa od zera do trzydziestu % ceny sprzętu). Trzeba wspomnieć, że w omawianym rozwiązaniu leasingowym podatek VAT uiszczany bywa od każdej opłaty finansowej, co sprawia, że nie będzie on kłopotem dla właściciela firmy. Jak również, w różnych wypadkach inny procent VAT-u jest możliwość sobie odliczyć, co także przemawia na korzyść dla przedsiębiorstwa.

Wielkie firmy i atrakcyjne oferty leasingowania

Bardzo łatwo zauważyć, nawet nie zgłębiając sprawy, a oglądając wyłącznie reklamy w TV, jakoby każde spółki oferujące leasing warszawa kuszą przedsiębiorców coraz to korzystniejszymi usługami jak na przykład leasing od 102 procent, co wygląda rewelacyjnie dla szukającego finansowania leasingobiorcy. Warto zauważyć, nie wszyscy klienci mają okazję mieć chrapkę na takie usługi – trzeba dodać, że znacząca sporo z nich tego nie uzyska. Przekłada się na to kilka spraw, jak na przykład fakt, iż przedsiębiorstwo zostało niedawno założona. Natomiast i tak sprawdzając finansowanie a także kredyt dla nowych firm, operacyjny objawia się o wiele fajniej. To rewelacyjne, że też dopiero co założona działalność może uzyskać leasing, a na kredyt nie ma prawa liczyć. Należy także napomknąć o leasingu niskich i wysokich rat. Małej raty przeznaczony jest dla właścicieli firm, którzy nie zamierzają wykupować finansowanego przedmiotu a także chcą po prostu po 3-ech latach oddać go firmie leasingowej i zawrzeć nową umowę leasingową, a wysokiej raty dla właścicieli firm, którzy planują spłacić bardzo dużo a potem odkupić przedmiot.

Co można leasingować i jakie są zalety

Leasing dla każdego – finanse

Na Pewno mnóstwo osób posiadających firmy myśli nad faktem, jakim sposobem uzyskać niezbędne produkty do nowej firmy nie ryzykując utraty płynności finansowej. Jako przykład przeanalizujmy auto osobowe. Niemalże wszystkie działalności potrzebują samochodu, które da szansę na podróżowanie do nabywców a także wykonać inne firmowe sprawy. Samochód jednak do niewielkich nabytków nie należy. Zacznijmy od faktu, że, nawet pojazd budżetowy będzie kwotą bliskim 60 tysięcy złotych. Sporo właścicieli firm nie jest w stanie pozwolić sobie na opłacenie określonej kwoty i dlatego analizują alternatywnych sposobów. Świetnym, oraz ogromnie na chwilę obecną chętnie wybieranym wyborem będzie leasing. Zawrzeć go ma możliwość niemal każdy przedsiębiorca . Dzięki ogromnemu wzrostowi popularności tego rozwiązania, przedsiębiorstwa finansowe (poznaj leasing maszyn wrocław) wymijają się w co chwila to atrakcyjniejszych ofertach a także obniżaniu do min. wymagań, dzięki temu również spółka, które dzień wcześniej rozpoczęło funkcjonowanie ma możliwość z powodzeniem wnioskować o pozyskanie umowy na leasing. Bez dwóch zdań, trzeba brać pod uwagę to, że postanowienia takiej umowy nie mogą być tak atrakcyjne jak dla przedsiębiorstwa, które w biznesie istnieje od dawna jak również ma dobrą pozycję. Pomimo tego jest to atrakcyjna oferta, uwzględniając to, że z tak małym stażem nie będzie możliwości na wzięcie kredytowania.

Co dobre a co złe w leasingu

Zacznijmy z kolei do omawiania wad oraz zalet porozumień leasingu. Zacznijmy od tych przemawiających za. A zatem, wybierając leasing operacyjny w koszty prowadzenia firmy zapisujemy pełne spłaty leasingowe wraz z wpłatą wstępną. To zapewnia szansę na znaczące obniżenie podatku dochodowego. Jeśli wspominamy o podatek VAT to płacony jest on od każdej raty a także zależnie od procentu wykorzystywania sprzętu w spółce ma się prawo odliczyć rozmaity %. Niewątpliwą zaletą jest też sytuacja, iż środek trwały otrzymujemy w bardzo krótkim czasie- bywa tak, że pełna procedura finansowa zakończy się w okresie tygodnia. Można więc prawie od razu zacząć zarabiać przy wykorzystywaniu nowego środka trwałego. Do minusów bez dwóch zdań ma się prawo wliczyć to, iż istnieje możliwość pojawić się parę dodatkowych opłat, jak na przykład przy leasingu pojazdu osobowego w sytuacji kontroli policji firma leasingowa ma konieczność udostępnić dane o przedsiębiorcy i za tę czynność wystawia fakturę.

Firma i sposoby finansowania

Najpopularniejszy sposób

W poprzednich latach szalenie popularne stało się leasingowanie maszyn i urządzeń na mocy umów finansowych. To sprawia, że również nowa działalność gospodarcza może obchodzić się z w pełni nowym sprzętem, który pozwoli jej na ekspresowy rozrost oraz na zwiększenie efektywności i jakości oferowanych usług. Naturalnie tak nowa działalność gospodarcza nie jest w stanie otrzymać tak atrakcyjnych warunków jak firma, która na przestrzeni paru ubiegłych lat wywalczyła korzystną sytuację. Nie ulega wątpliwości, że jest to i tak ogromnie atrakcyjne wyjście, gdyż na kredyt nowa firma nie ma co liczyć. Naturalnie nie dzieje się nic za darmo stąd też w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo zdecyduje się na wzięcie czegoś w leasing łódź, będzie musiał wziąć pod uwagę obowiązek dopełniania pełnych praw leasingowych jak również do opłacania terminowo opłat leasingowych. Musi także brać pod wgląd to, że w przypadku opóźnienia z wpłatami, dopłacane są opłaty odsetkowe. Trzeba także mieć świadomość, iż w trakcie trwania umowy na leasing mogą wystąpić dodatkowe dopłaty, jak na przykład faktura za przekazanie informacji leasingowych policji, w przypadku m.in. pomiaru szybkości.

Opcja warta wyboru

Wszyscy przedsiębiorcy ma możliwość wybrania leasing operacyjny jak również finansowy. O operacyjnym prawdopodobnie słyszał każdy, gdyż to jego najmocniej się promuje. Na jego zasadach działa wiele przedsiębiorców, jako że zawiera się na to blisko siedemdziesiąt % wszelkich porozumień finansowych – to bardzo korzystny wynik. Skupmy się więc na operacyjnym. Na początek, rozpocznijmy od tego co wlicza się w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Będą to całkowite opłaty finansowe, a więc i część kapitałowa jak i odsetkowa, jak również wpłata inicjalna, którą opłaca się po zawarciu umowy na wybrany sprzęt. Jeśli mówimy o VAT to leasing kapitałowy traktowany jest jako usługa i nałożono podatek go stałym dwudziesto trzy procentowym podatkiem VAT. W zależności od faktu, czy dany sprzęt w pełni używa się w firmie, czy można również prywatnie można różny % odliczyć od podatku. W czasie umowy należy opłacić min. czterdzieści procent wartości startowej leasingowanego przedmiotu. Niespłaconą część stanowi wykup.

Leasing w Krakowie

Finansowanie w Krakowie

Biznes ma się w Krakowie bardzo dobrze. Powstaje mnóstwo nowych firm, zarówno tych zrzeszających kilka lub kilkanaście osób, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Każda z nich ma możliwość uzyskania finansowania leasingowego. Leasing Kraków staje się coraz bardziej popularny. Generalnie branża leasingowa w kraju cały czas rozwija się notując kolejne rekordowe przychody. To jasno pokazuje, jak wielu przedsiębiorców zaufało finansowaniu leasingowemu. A skoro coś jest tak popularne, to musi być dobre. Łatwo widać także wielką konkurencyjność w branży, gdzie każda firma stara się pochwycić jak największy kawałek tortu leasingowego oferując co raz to lepsze warunki leasingowania. Mimo tego, że procedury są w większości firm maksymalnie obniżone i wymagania nie stanowią żadnego problemu nawet dla powstałej zaledwie dzień wcześniej firmy, to i tak przedsiębiorca musi być uważny. Ważnym jest podpisanie umowy z firmą sprawdzoną po uprzednim bardzo dokładnym zapoznaniu się nie tylko w umową leasingową, lecz także z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, gdyż to tam mogą znajdować się informacje sprawiające, że z pozoru korzystna umowa leasingowa może okazać się niezbyt dobra.

Dobre finansowanie środków trwałych

Zacznijmy od tego, co jest najbardziej popularnym środkiem trwałym. Oczywiście, mowa tutaj o samochodach osobowych. Niezmiennie od lat wiodą prym, jeśli chodzi o ilość podpisywanych umów leasingowych. Wszystko dlatego, że jest to taki środek trwały, z którego korzysta każdy, niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy duża firma – auta potrzebuje każdy. Leasing jest szczególnie popularny również w środowisku firm transportowych. Bardzo często właściciele takich przedsiębiorstw uzupełniają w ten sposób swój tabor. Bez konieczności jednorazowej dużej inwestycji mogą zyskać wiele maszyn i zacząć na nich zarabiać. Trzeba nadmienić również, że leasing maszyn i urządzeń w ostatnich latach zyskał bardzo dużą popularność, niemalże zrównując się w ubiegłym roku z leasingiem samochodów. Dla klienta leasingowego ważne jest przede wszystkim uzyskanie leasingu szybko i bezproblemowo, dlatego warto korzystać z usług najlepszych firm.

Samochodowy leasing dla firm

Popularne leasingowane sprzęty

Nieustannie od początku istnienia finansowania leasingowego w kraju to auta osobowe do trzech i pół t. były i są najbardziej chętnie wybieranymi rzeczami przez polskich przedsiębiorców. Jest tak z wielu powodów. Najważniejszym jest jednak to, iż samochodu potrzebuje każdy. Niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorca prowadzący jednoosobową firmę, czy wielka korporacja. Zmianie ulegają jednak formy, w 1-szym przypadku zawiera się umowę na leasing samochodu, w drugim o leasing samochodowy. Ogromne firmy muszą często leasingować całe tabory samochodów, dzięki czemu dają konieczny środek transportu swoim przedstawicielom handlowym i innym osobom reprezentującym firmę. Powinno się także nadmienić o tym, że oprócz aut, znaczną popularnością szczycą się także samochody transportu ciężkiego. Zwykle firmy transportowe w taki sposób otrzymują większość aut. Na nadmienienie zasługują również maszyny oraz urządzenia, które biorąc pod uwagę dochody dla leasingodawców niemalże wyrównały się w roku 2016 z samochodami osobowymi – to naprawdę znaczące osiągnięcie leasingu.

Który leasing jest chętniej wybierany

Przedsiębiorcy mają wybór: leasing operacyjny bądź finansowy. Różnice pomiędzy tymi rodzajami leasingowania są bardzo spore. W finansowaniu w koszty prowadzenia millennium leasingprzedsiębiorstwa wlicza się całkowite raty leasingowe (części kapitałową i odsetkową) do spółki z opłatą wstępną. Jeśli mowa o leasingu finansowym kolejno do kosztów zalicza się odsetki rat leasingu a także odpisy amortyzacyjne, które w tym rodzaju leasingu rozlicza sam przedsiębiorca, a nie firma leasingowa na bazie opłat ratalnych leasingobiorcy, jak dzieje się to w leasingu operacyjnym. Należy wspomnieć o kwestii podatku VAT. W finansowym leasingu podatek VAT od całej kwoty leasingu opłaca się wraz z opłatą wstępną, w operacyjnym opłaca się VAT od pojedynczej raty, dzięki takiemu rozwiązaniu nie obciążają tak portfela firmowego, jak jest to zrobione w finansowym. Podatek VAT w finansowaniu operacyjnym będzie stały – 23 %, w finansowym różny od rodzaju usługi, towaru jak i wystawionej fakty. W finansowym nie istnieje wykup więc po końcu leasingu leasingobiorca bez dopłat staje się jedynym właścicielem, natomiast w trakcie porozumienia leasingowego jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę finansowanego sprzętu.

Plusy i minusy umowy na leasing

Informacje o leasingu

Na starcie trzeba szczegółowo powiedzieć, czym w ogóle jest leasingowanie. A zatem jest on umową, którą podpisują pomiędzy sobą klient prowadzący przedsiębiorstwo oraz firma leasingowa, która jest skłonna sfinansować potrzebę przedsiębiorcy. Oczywiście, podpisanie umowy na leasing jest częścią finalizującą wcześniejsze transakcje. Co najważniejsze, finansujący musi całkowicie sprawdzić leasingobiorcę. Co sprawdza? Na początku to, czy klient zgłaszający się na pewno prowadzi działalność i czy ta firma nie jest zawieszona. Następnie niezbędne jest potwierdzenie, czy przedsiębiorstwo przynosi dochody. Dlatego przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć określone dokumenty. Przedsiębiorstwo leasingowe musi przede wszystkim mieć pewność, że zarobi, tego finansowania nie przekazuje się charytatywnie. A jasnym jest, że klient nie generujący przychodów, nie będzie w stanie płacić rat leasingowych i będzie problematyczny. Nie może także zalegać z wpłatami do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u. Jeśli wszystko jest w porządku i opinia wystawiona przez leasingodawcę jest pozytywna, to można przystąpić do pokazania środka trwałego, który klient chce, by był leasingowany i do podpisania umowy.

Plusy i minusy

Rozpocznijmy od faktów za leasingiem, gdyż tych jest znacząco więcej. Na potrzeby tego artykułu przeanalizujemy leasing operacyjny. Jako pierwsza zaleta, bez jednej sporej leasingopłaty, jak to ma miejsce przy kupnie bezpośrednim, przedsiębiorca dostaje nowiutki przedmiot do wykorzystywania. W przypadku optymalnie rozłożonych płatności, ani wpłata wstępna ani wykup nie będą obciążające finanse firmy. Raty i wpłatę wstępną dopisuje się w koszty firmy, co zbija podatek dochodowy. Podatek VAT w tym przypadku opłaca się od pojedynczej raty leasingu oddzielnie, co powoduje, że nie będzie zbyt obciążający. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć nawet 100 procent podatku VAT, jeśli leasingowany przedmiot jest użytkowany w pełni na zadania firmowe i można tego dowieść w przypadku kontroli. Leasing daje szansę na świetną optymalizację podatkową. Jeśli mowa o wadach, to na pewno można do nich doliczyć dodatkowe opłaty. Znajdziemy je w Tabeli Opłat i Prowizji i mogą być na przykład takie: w wypadku zdarzenia drogowego, leasingodawca będzie zobowiązana udostępnić dane straży miejskiej i za to zostanie leasingobiorcy wystawiona faktura.